СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
Online Резултати
Back to top hospitalsofiamed.bg

Клинични пътеки

001

"Оперативни процедури за задържане на бременност Стационарни грижи при бременност с повишен риск-без кодове О21.1 , О36.3, О41.1, О42.2"

003

"Оперативни процедури за задържане на бременност"

004

"Преждевременно прекъсване на бременността"

004.1

"Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително"

004.2

"Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода"

005

"Раждане"

006

"Грижи за здраво новородено дете "

007

"Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест"

009

"Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест "

016

"Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение"

027

"Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик "

029

"Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация "

033

"Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения "

036

"Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик "

037

"Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик "

040

"Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп"

040.2

"Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст"

041

"Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система"

041.2

"Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години"

048

"Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст"

049

"Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст"

050

"Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза"

050.1

"Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години"

052

"Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив"

052.1

"Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години"

053

"Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив"

053.1

"Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години"

056

"Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми"

056.1

"Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години"

056.2

"Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години"

061

"Диагностика и лечение на мултипленна склероза "

062

"Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи "

062.1

"Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години"

063

"Лечение на епилептичен статус "

063.1

"Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години"

063.2

"Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години"

067

"Диагностика и лечение на паркинсонова болест"

068

"Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт"

068.1

"Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години"

071

"Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво"

071.1

"Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години"

072

"Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт"

072.1

"Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години"

074

"Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума"

074.1

"Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години"

075

"Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)"

075.1

"Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години"

078

"Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години "

078.1

"Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години "

084

"Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит "

106.2

"Токсоалергични реакции при лица под 18 години "

111

"Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст"

158

"Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани"

159

"Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система "

160

"Нерадикално отстраняване на матката"

162

"Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи"

163

"Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи"

164

"Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената"

165

"Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход "

171

"Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години"

175

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години "

177

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години"

179

"Оперативни процедури върху апендикс"

180

"Хирургични интервенции за затваряне на стома"

181

"Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство"

182

"Оперативни процедури при хернии"

183

"Оперативни процедури при хернии с инкарцерация"

184

"Конвенционална холецистектомия"

185

"Лапароскопска холецистектомия "

186

"Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища"

188

"Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест"

190

"Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност"

191.1

"Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години "

191.2

"Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години "

192

"Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции"

194

"Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия"

195

"Оперативно лечение при остър перитонит"

196

"Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси"

197

"Консервативно лечение при остри коремни заболявания"

208

"Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми"

209

"Хирургично лечение при травма на главата"

210

"Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение"

216

"Спешни състояния в гръдната хирургия"

217.1

"Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник"

219

"Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност "

220

"Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност"

222

"Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник"

224

"Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години"

232

"Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца"

999

"Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура"