СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
Online Резултати
Back to top hospitalsofiamed.bg

Цели

Болнично настоятелство | Цели | Управителен съвет и членове |

Цели Цели Цели
Цели

Целите на БОЛНИЧНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО са:

1. Да бъде гарант  за пациента за качествена медицинска услуга при спазване на всички медицински стандарти за добра медицинска практика.

2. Да предлага на съдейства за по-бързия и улеснен достъпа на пациентите до качествена медицинска помощ и сътрудничество с пациентски организации;

3. Да подпомага болничните заведения в групата на „Булфарма“ в тяхната дейност за по-добро задоволяване на обществените потребности от медицински услуги;

4. Да оказва съдействие при организиране на профилактични, образователни и други лечебни дейности, свързани с подобряване здравната култура на населението.

5. Да подпомага и съдейства за подобряване на условия на хоспитализираните по време на престоя им в лечебните заведения.

6. Да установява и поддържа международни връзки и преки контакти с организации, институции, сдружения и лица, които работят за осъществяването на сходни цели.

7. Да осъществява всякаква друга незабранена от закона дейност, свързана и подпомагаща реализацията на целите и задачите на Сдружението.

8. Да бъде посредник между пациентите и всяко лечебно заведение от групата и пациентите и държавата, обществеността, както и за насърчаване на инициативи в областта на здравеопазването в името на здравето на Пациентите.

9. Да предлага мерки за подобряване дейността на лечебните заведения, като при необходимост ще провежда инициативи, информационни и дарителски кампании с цел мобилизиране на обществени сили и средства за подпомагане на дейността на болниците.

10. Настоятелството ще има възможност да участва и в разпределянето на направени дарения на болничната група.

 

Дейността на НАСТОЯТЕЛСТВОТО е насочена към обединяване на усилията на болничните заведения и обществеността с тези на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане на лечебната дейност  и предоставяне на гарантирана на пациента качествена медицинска услуга при спазване на всички медицински стандарти за добра медицинска практика.

 

НАСТОЯТЕЛСТВОТО е създадено като организация за осъществяване на дейност в обществена полза и подобряване на здравното обслужване на гражданите и пациентите на лечебните заведение.