СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
Online Резултати
Back to top hospitalsofiamed.bg

Партньори

Партньори

Многопрофилна болница за активно лечение „Здраве“ - Велинград е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България.
За пациентите в МБАЛ и ДКЦ „Здраве“ - Велинград се грижат едни от най-добрите специалисти в България, които успешно си партнират с водещи професионалисти от други български и чуждестранни болници. По -голямата част от лекарите са специализирали в чужбина, което дава възможност при по-сложни клинични случаи, да се осъществяват консултации с водещи специалисти от съответната област от Клиники както в България, така и чужбина.
Медицински комплекс „Здраве“ - Велинград работи с утвърдени български и международни фирми-доставчици на съвременна апаратура, инструментариум и медицински консумативи.