СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
Online Резултати
Back to top hospitalsofiamed.bg

ДКЦ "Велинград"

ДКЦ I Велинград ДКЦ I Велинград ДКЦ I Велинград
ДКЦ I Велинград

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 ВЕЛИНГРАД“ ЕООД

Седалище и адрес на управление – гр.Велинград, бул.Съединение №49

Разполага със специалисти по следните специалности:
• ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
• КАРДИОЛОГИЯ
• ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
• ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
• ХИРУРГИЯ
• ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
• ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
• НЕРВНИ БОЛЕСТИ
• АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
• ПСИХИАТРИЯ
• ОЧНИ БОЛЕСТИ
• УШНО-НОСНО- ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
• КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
• АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
• ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
• КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
• МИКРОБИОЛОГИЯ
• ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ

Извършват се консултация, диагностика и лечение на болни в амбулаторна и домашна обстановка.
Високо специализирани дейности изискващи краткосрочно наблюдение на пациента, като за целта разполагаме с необходимите легла за краткосрочен престой.
Активно наблюдение /диспансеризация/ на болни с хронични заболявания.
Консултативна помощ при наблюдение на бременни и жени по време на майчинство.
Педиатрична консултативна помощ на деца от 0-18 год. възраст.
Осъществява се експертиза на работоспособността от специалистите и от специализираните ЛКК.
Прегледи и изследвания се извършват по график от 7,30ч до 19,30ч
Лабораториите имат 24ч покритие на разположение.

СЕКТОРА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНАТА АПАРАТУРА:
• Рентгенова уредба за компютър - томографски изследвания;
• Рентгенова уредба за графични и скопични изследвания;
• Рентгенова уредба за мамографски изследвания;
• Апарат за ехографска диагностика.

АПАРАТУРА В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ:
• Хематологичен анализатор;
• Автоматичен клинико – химичен анализатор;
• Кръвно – газов анализатор;
• ЕЛИЗА и реанализатор за хормони.

В структурата на ДКЦ 1 Велинград ЕОООД осъществява дейност и Дежурен лекарски кабинет за оказване на неотложна медицинска помощ, съгласно ЗЛЗ, както следва:
• От понеделник да петък от 20,00ч до 8,00ч сутринта ;
• През почивните дни 24ч.

Разполагаме с Регистратура, Манипулационна, Хирургична превързочна, Гипсовъчна и Легла за краткосрочен престой.

В сградата на ДКЦ 1 Велинград ЕООД извършват дейност следните Общо практикуващи лекари, обособени в две групови практики:
АПМП- ГП „МЕДИК 2000 ВЕЛИНГРАД „ – 11 лекари
„ДЖИ-ПИ МЕДИКС- АПИМП-ГП“ – 4 лекари

Има още 4 кабинета за оказване на стоматологична помощ.