СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
Online Резултати
Back to top hospitalsofiamed.bg

Многопрофилна болница за активно лечение „Здраве“ -Велинград

Болница Болница Болница
Болница

МБАЛ „ЗДРАВЕ-ВЕЛИНГРАД“ЕООД функционира от 2008 г. Състои се от:

• ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛАТИВЕН БЛОК, включващ приемно-консултативни кабинети
• СТАЦИОНАРЕН БЛОК – с шест отделения , с общо 154 легла
• ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ /отделение без легла)
• КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
• АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Медико-диагностични изследвания ( микробиологични,образни,патохистологични и клинико лабораторни) се извършват по договор с ДКЦ І Велинград ЕООД, което се намира на територията на болницата.
Болницата осъществява дейности по диагностика и лечение, родилна помощ, диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения по следните основни и/или профилни специалности:

• Вътрешни болести
• Кардиология
• Ендокринология и болести на обмяната
• Гастроентерология
• Нервни болести
• Акушерство и гинекология
• Неонатология
• Педиатрия
• Хирургия
• Ортопедия и травматология
• Анестезиология и интензивно лечение
• Обща и клинична патология
• Клинична лаборатория

Отделения с легла:
Отделение по Вътрешни болести –с дейности по медицинските специалности : Кардиология,Гастроентерология и Ендокринология и болести на обмяната – 24 легла
Отделение по Педиатрия – 49 легла
Отделение по Нервни болести – 15 легла
Отделение по Акушерство и гинекология – 36 легла (родилни,гинекологични,патологична бременност, 10 от тях неонатологични , за осъществяване на дейност по Неонатология)
Отделение по Хирургия - 24 легла , като в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност по Ортопедия и травматология
Отделение по Анестезиология и интензивно лечение – 6 легла

Отделения без легла:
Отделение по обща и клинична патология